Đoàn Ban công tác liên ngành Việt Nam - Rosatom Nga, làm việc về dừng chủ trương đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Đoàn Ban công tác liên ngành Việt Nam - Rosatom Nga, làm việc về dừng chủ trương đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Đoà​n cô​ng tác​ liê​n ngành​ làm​ việc​ với​ Rosato​m tại​ Mos​cow

Ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2017, Đoàn Ban công tác liên ngành do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm trưởng đoàn đã họp lần 2 tại Moscow với Rosatom và các đơn vị liên quan phía LB Nga về giải quyết các công việc sau khi Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

 

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ký kết biên bản cuộc họp.

 


  • NĐ&ĐHN-TCNL