Khuyến khích phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam

Ngày 11/10/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì buổi họp, bàn về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam diễn ra tháng 8/2016, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tìm ra cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các dự án điện từ nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững, ngày 11/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì buổi họp với đại diện Tổng cục năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bàn về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giá điện gió, điện mặt trời cho phù hợp tình hình mới, vì giá điện gió và điện mặt trời áp dụng từ năm 2013 hiện không đáp ứng được thực tế, do giá đầu vào đã có sự thay đổi. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị Tổng cục năng lượng đưa ra 3 phương án về giá điện gió, điện mặt trời; phân tích và đánh giá hiệu quả, từ đó lựa chọn phương án phù hợp nhất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào giữa tháng 10/2016. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lưu ý, thời gian áp dụng giá điện gió và điện mặt trời đối với các nhà máy vận hành trước ngày 31/12/2016.

Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng Đặng Huy Cường cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục năng lượng đã căn cứ giá đầu vào của điện gió, điện mặt trời hiện nay, đồng thời tham khảo giá điện gió, điện mặt trời trên thế giới, từ đó cân nhắc, lựa chọn các thông số, tính toán giá phù hợp, đưa ra mức giá phù hợp nhất nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm, đầu tư nhiều hơn đến lĩnh vực điện gió, điện mặt trời đầy tiềm năng này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương hy vọng, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức giá mới, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực điện gió, điện mặt trời sẽ lan rộng, đẩy nhanh lộ trình phát triển nguồn năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.


  • HT. Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương