ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 40

Trong các ngày 28/6-1/7/2022, Tổng thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam đại diện 10 thành viên Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE) đã tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 40 và các cuộc họp liên quan do Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia chủ trì trực tuyến cùng Đại diện các cơ quan quản lý năng lượng các nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung tâm Năng lượng ASEAN, Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA, Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế IRENA, và các nước đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand, Ấn Độ, Liên bang Nga, Mỹ, Liên minh Châu Âu).

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Năng lượng Brunei đã bàn giao việc chủ trì Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 40 sang Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia theo vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 của Campuchia. Hội nghị đã cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về năng lượng (APAEC) 2016 - 2025 giai đoạn 2 (2021 – 2025), hợp tác với đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế, cập nhật các vấn đề ưu tiên năm 2022 trong lĩnh vực năng lượng ASEAN và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 40.

Thay mặt ASCOPE, Tổng thư ký Trần Hồng Nam đã trình bày tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 của Chương trình Liên kết Đường ống Dẫn khí ASEAN (Trans ASEAN Gas Pipeline) trong tổng thể Kế hoạch hành động ASEAN về năng lượng (APAEC) giai đoạn 2 (2021-2025) với kết quả tổng chiều dài đường ống kết nối 6 quốc gia (Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam) đạt 3.673 km và 9 trung tâm khí hóa lỏng LNG đạt tổng công suất 38,75 triệu tấn/năm, tăng 20,95 triệu tấn/năm so với năm 2015.

Trong năm 2022, ASCOPE tiếp tục đẩy mạnh cơ hội hợp tác với Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) trong việc nghiên cứu ưu đãi thuế nhằm tăng cường việc sử dụng LNG quy mô nhỏ và trong vận tải biển. Ngoài ra, ASCOPE và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có kế hoạch tổ chức hội thảo về cuộc khủng hoảng năng lượng Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho thị trường khí ASEAN, dự kiến trong tháng 8 tới đây.

Hội nghị đã đánh giá cao cập nhật của ASCOPE về Chương trình Liên kết Đường ống Dẫn khí ASEAN cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới. Báo cáo của ASCOPE sẽ tiếp tục được phát triển để trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 40 tổ chức trực tuyến từ ngày 12-16 tháng 9, 2022.


  • Petrotimes