Đại hội Đảng bộ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo lần thứ I

Đại hội Đảng bộ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo diễn ra ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cập nhật ngày 23-07-2020


Số lượt truy cập 1.896.608

Đang trực tuyến 29