Chuẩn bị thử nghiệm nâng công suất tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị vận hành thử nghiệm để chuẩn bị chạy thử nghiệm nâng công suất cho tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2.

Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị vận hành thử nghiệm đang xử lý các tồn tại phát hiện trong quá trình chạy thử để chuẩn bị chạy thử nghiệm nâng công suất cho tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2 (dự kiến bắt đầu vào ngày 15/7 sẽ khởi động lại lò hơi) và triển khai chạy thử đến công suất 100% tương đương 600MW.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình 2, hiện dự án đạt 94,56% tiến độ tổng thể, trong đó công tác thiết kế đạt gần 100%; tiến độ mua sắm đạt 98,39%; tiến độ thi công đạt 96,72% và tiến độ chạy thử đạt 49,5%.

Dự án có khoảng 1.200 công nhân thi công trực tiếp tham gia công tác gia công chế tạo, lắp đặt, vận hành, chạy thử thuộc 33 đơn vị tham gia thi công và chạy thử.

Trong đó có 25 nhà thầu thi công trong nước; 4 nhà thầu nước ngoài (Qingdao, SDC, ABB, BWBC); 4 đơn vị bảo dưỡng thiết bị (PVPS, PVCFC, NPS, PV Power HT).

Nhân lực thi công dự án đảm bảo và vượt so với kế hoạch huy động đã đề ra. Dự kiến nhân lực lắp đặt bắt đầu giảm từ cuối tháng 8/2022 sau khi công tác gia công chế tạo hệ thống vận chuyển than, kéo cáp điện, lắp đặt đường ống thải xỉ kết thúc. Nhân sự chạy thử và vận hành sẽ tăng do tiến hành chạy thử đồng thời cả hai tổ máy.

Đến nay, công tác thi công lắp đặt, chạy thử đã hoàn thành 13 hệ thống bao gồm: sân phân phối 220kV; cung cấp nước thô; xử lý nước và nước thải; khí nén; lò hơi phụ; cung cấp dầu HFO; ống khói, HVAC, nước làm mát chính, cung cấp NH3, Nitơ và CO2, máy phát diezen.

Các hệ thống đang tiếp tục hoàn thiện bao gồm: Hệ thống vận chuyển than, kho than; Khử lưu huỳnh trong khói (FGD); thải tro xỉ; hệ thống phòng cháy chữa cháy đang được tổng thầu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) cùng các nhà thầu nỗ lực triển khai rút ngắn tiến độ.

PETROCONs cũng đang tập trung hoàn thiện các hệ thống trên đường găng tiến độ như băng tải vận chuyển than, kho than để tiến hành cấp đủ than nâng công suất tổ máy 1 và hoàn thành các hệ thống FGD khử Sox trong khói thải của nhà máy.

 

Lan Anh


  • Báo Công Thương