TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (đợt 2) tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (đợt 2) cho Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo như sau:

I/ Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Trình độ tiếng Anh: Tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án; quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II/ CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

  1. Chỉ tiêu: Xét tuyển 02 viên chức.

     2.  Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn làm việc tại Trung tâm (Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

III/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ ‘‘Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020’’và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm :

1. Đơn đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tạo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. Ba (03) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV/ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

  1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  1. Vòng 2:

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể:

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn là 30 phút;

+ Thời gian thực hành 90 phút;

+ Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

V/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

  1. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
  2. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Văn phòng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Phòng 605, tầng 6, Tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Số điện thoại liên hệ: 024.62786181.
  4. Thời gian dự kiến xét tuyển: 01 ngày, trong tháng 9 năm 2020.
  5. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

  • Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo năm 2020 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, thời gian địa điểm tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển trên trang Web của Cục (địa chỉ: www.home.erea.gov.vn) và tại trụ sở Cục, không gửi Giấy thông báo đến từng thí sinh./.

STT Tên đơn vị Hình thức tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Vị trí công tác cần tuyển Đăng ký yêu cầu năng lực vị trí cần tuyển của đơn vị
  (1) (2) (3) (4) (5)
1 Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo Xét tuyển 2 Chuyên viên tư vấn  - 01 chuyên viên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống điện Kỹ thuật Điện;
 - 01 chuyên viên Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, hoặc chuyên nghành Kinh tế;
- Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTT
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2(A2) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo trở lên;
 -  Có chứng chỉ theo yêu cầu
 -  Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ưu tiên những người đã có thời gian công tác trong nghành Công Thương.