Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam phiên bản năm 2021 (EOR21)

Thưa quý bà, quý ông,

Trong các năm vừa qua, một chương trình hợp tác dài hạn về phát triển năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được triển khai thực hiện, trong đó có nội dung lập và công bố Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam với tầm nhìn tới năm 2050 (EOR). EOR bao gồm các nội dung về mô hình hóa kịch bản dài hạn cho ngành năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trong các ngành kinh tế.

Ấn phẩm đầu tiên của EOR đã được xuất bản vào năm 2017 (EOR17), đánh dấu bước khởi đầu của việc đưa ra các tầm nhìn dựa trên kịch bản dài hạn cho hệ thống năng lượng Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng cho phân tích hệ thống năng lượng trên cơ sở các mô hình hệ thống năng lượng tiên tiến.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19) do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương (BCT) xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của DEA, và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. EOR19 đã được thực hiện với nghiên cứu sâu hơn, công phu hơn trước, với việc áp dụng phối hợp các mô hình tiên tiến, mô phỏng hệ thống năng lượng và hệ thống điện trong dài hạn của Việt Nam. Trong EOR19 các phân tích đã tập trung vào các chủ đề năng lượng quan trọng: nguồn tài nguyên năng lượng; tiết kiệm và hiệu quả; năng lượng tái tạo; cân đối hệ thống điện; ô nhiễm khí nhà kính và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Mục đích của EOR19 là phân tích các định hướng cho các nhà hoạch định chính sách năng lượng và thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đồng thời có những khuyến nghị hữu ích cho việc lập Quy hoạch năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII sắp tới.

EOR19 đã được công bố vào tháng 11 năm 2019 tại Hà nội.

Dự kiến trong năm 2020 DEA và BCT tiếp tục nghiên cứu lập Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam phiên bản năm 2021 (EOR21). Với mục tiêu lắng nghe ý kiến đánh giá của các nhà quản lý, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và cộng đồng về EOR19, nhằm đóng góp cho việc nghiên cứu EOR21 được tốt hơn, DEA và BCT đang thực hiện một khảo sát phỏng vấn trực tuyến, với một Bảng các câu hỏi về đánh giá tính hợp lý, cần thiết và những điều cần cải tiến của các vấn đề được nêu trong EOR19.

Chúng tôi được biết quý vị đang quan tâm về phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng phát thải carbon thấp. Vậy mong quý vị bớt chút thời gian (khoảng 10-15 phút), sau khi đã đọc EOR19, và đánh giá về EOR19, bằng cách đánh dấu vào các ô thích hợp trong Bảng câu hỏi phỏng vấn trực tuyến.

Chúng tôi rất mong muốn sự hỗ trợ, chia sẻ của quý vị. Các yêu cầu giải thích thêm có thể được liên hệ qua email nói trên hoặc điện thoại của ông Nguyễn Anh Tuấn chuyên gia kinh nghiệm của Việt Nam về quy hoạch năng lượng/ điện lực: 0916 624 866; email: tuanan5656@gmail.com

Để thuận tiện, chúng tôi xin đảm bảo tính ẩn danh của mọi nhận định, đánh giá.

Xin chân thành cảm ơn!

Chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe và hạnh phúc!

Quý vị có thể dễ dàng nhận được tài liệu:

- EOR19 đã được công bố vào tháng 11 năm 2019 với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, theo đường dẫn internet dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1tPnuxtm2uuFIt8xeiIlW-WTk0ZekOPhI

- Bảng câu hỏi phỏng vấn trực tuyến tại đây.


  • VP Cục