Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045

Ngày 09/02/2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành quốc gia, Bộ Công Thương đăng tải toàn bộ Dự thảo Quy hoạch điện VIII để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan có ý kiến trong 30 ngày (kể từ ngày đăng thông báo).

Dự thảo Quy hoạch điện VIII, xem tại đây.

Chi tiết Công văn 828/BCT-ĐL, xem tại đây.

Bản đồ địa lý lưới điện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, xem tại đây.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (SĐT: 090.464.1579. Email: KhoaHD@moit.gov.vn). 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.