TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM (NĂM 2021)

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (NĂM 2021) tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ năm 2021, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo (Trung tâm) như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Trình độ tiếng Anh: Tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án; quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

  1. Chỉ tiêu: Xét tuyển hoặc thi tuyển 08 viên chức.

     2.  Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn, kỹ thuật; Chuyên viên dự toán, kế toán; Chuyên viên quản trị hệ thống và mạng; Chuyên viên quản trị công nghệ năng lượng. (Bảng tuyển dụng viên chức năm 2021 kèm theo).

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ ‘‘Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021’’và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. Ba (03) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN HOẶC THI TUYỂN

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm bằng hình thức xét tuyển hoặc xét tuyển đặc biệt, hoặc thi tuyển. Ứng viên trúng tuyển trong kỳ xét tuyển hoặc xét tuyển đặc biệt, hoặc thi tuyển sẽ được ký Hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức.

1. Yêu cầu xét tuyển

- Vòng 1, kiểm tra hồ sơ đối với yêu cầu xét tuyển theo quy định: ứng viên đáp ứng yêu cầu xét tuyển về hồ sơ sẽ được tiếp tục tham dự vòng 2;

- Vòng 2, hoàn thành 01 bài thi (100 điểm) bằng vấn đáp trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm sẽ được chọn theo kết quả điểm thi tuyển cao nhất, trong trường hợp tuyển 01 biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm; trường hợp nhiều biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm sẽ được chọn trong số các ứng viên điểm đạt (50 điểm), có kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng theo thông báo.

2. Yêu cầu xét tuyển đặc biệt

- Theo quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc vị trí làm việc.

- Trường hợp có nhiều ứng viên xét tuyển đặc biệt đăng ký dự tuyển cho vị trí việc làm sẽ được chọn theo hình thức kiểm tra, sát hạch trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc với khung điểm 100. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chọn trong số các ứng viên điểm đạt (50 điểm), có kết quả điểm thi tuyển từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng theo thông báo.

3. Yêu cầu về thi tuyển

Ứng viên tham gia thi tuyển phải đáp ứng yêu cầu 03 vòng kiểm tra:

- Vòng 1, kiểm tra hồ sơ tham gia dự tuyển: ứng viên đáp ứng yêu cầu sơ tuyển về hồ sơ dự tuyển sẽ được tiếp tục tham dự vòng 2;

- Vòng 2, hoàn thành 01 bài thi (80 điểm) với 02 câu hỏi kiến thức chung về ngành công thương và Luật Viên chức: ứng viên đáp ứng yêu cầu điểm đạt trở lên (40 điểm) sẽ được tiếp tục tham dự vòng 3;

- Vòng 3, hoàn thành 01 bài thi (100 điểm) bằng vấn đáp trực tiếp về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Kết quả điểm thi tuyển của các ứng viên được tính bằng số điểm trung bình sau 2 vòng thi.

Ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm sẽ được chọn theo kết quả điểm thi tuyển cao nhất, trong trường hợp tuyển 01 biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm; trường hợp tuyển chọn nhiều biên chế chuyên ngành cho vị trí việc làm sẽ được chọn trong số các ứng viên điểm đạt, có kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp, phù hợp với số lượng viên chức cần tuyển dụng theo thông báo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Văn phòng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Phòng 605, tầng 6, Tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Số điện thoại liên hệ: 024.62786181.

4. Thời gian tuyển dụng: trong tháng 12 năm 2021.

5. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo năm 2021 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian địa điểm tổ chức tuyển dụng; kết quả tuyển chọn trên trang Web của Cục (địa chỉ: www.erea.gov.vn) và tại trụ sở Cục, không gửi Giấy thông báo đến từng ứng viên.

Thông báo này thay thế Thông báo số 85/TB-ĐL ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Cục Điện lực và năng lượng tái tạo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm. Những ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 theo Thông báo số 85/TB-ĐL sẽ được bảo lưu và được tính từ ngày Thông báo này có hiệu lực.

Chi tiết nội dung Thông báo download tại đây

BẢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
CHO TRUNG TÂM TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, THÔNG TIN ĐIỆN LỰC VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

STT Vị trí việc làm Số lượng  Trình độ Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm Hình thức tuyển dụng Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Chuyên viên tư vấn, kỹ thuật 4 Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên  - Chuyên ngành: Thủy điện, Công nghệ năng lượng, Tự động hóa, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành Công nghiệp điện. Xét tuyển hoặc thi tuyển  - Ưu tiên tuyển dụng: ứng viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế công trình điện cấp 2 trở lên; ứng viên sử dụng tiếng Anh thành thạo.
2 Chuyên viên dự toán, kế toán 2 Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên  - Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Xét tuyển hoặc thi tuyển  - Ưu tiên tuyển dụng ứng viên có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá xây dựng cho vị trí dự toán.
3 Chuyên viên quản trị hệ thống và mạng 1 Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên  - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương.
 - Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị vận hành hệ thống, có kinh nghiệm làm việc về Virtualization, Linux, Windows, Shell Script, AD, Exchange, IIS, Backup Exec, Mail gateway;
Xét tuyển hoặc thi tuyển  - Ưu tiên tuyển dụng: ứng viên có kinh nghiệm: về thiết kế, triển khai, quản trị hạ tầng mạng, AD, Exchange; ứng viên sử dụng tiếng Anh thành thạo,
4 Chuyên viên quản trị công nghệ năng lượng 1 Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên  - Chuyên ngành: Quản trị (kinh doanh, công nghệ...), Kinh tế năng lượng, Quản lý năng lượng. Xét tuyển hoặc thi tuyển  - Ưu tiên tuyển dụng: ứng viên có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên; sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Chi tiết nội dung Thông báo download tại đây

 


  • Văn phòng Cục