Tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin điện lực và NLTT

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL) có Thông báo số 87/TB-ĐL về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Thông tin Điện lực và Năng lượng tái tạo. Tuy nhiên hiện nay, do yêu cầu rà soát và kiện toàn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương cũng như chờ chỉ đạo cụ thể của Lãnh đạo Bộ nên Cục ĐL tạm dừng việc tuyển dụng viên chức.

Cục ĐL sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức tuyển dụng ngay sau khi hoàn thành việc rà soát, kiện toàn vị trí việc làm và cơ cấu viên chức nêu trên.

Chi tiết đề nghị liên hệ với Văn phòng Cục (chuyên viên Lâm Thị Lệ Thủy, số ĐT: 024.62786181).

Cục ĐL trân trọng thông báo./.

Chi tiết nội dung Thông báo số 89/TB-ĐL ngày 28/11/2021 download tại đây


  • Văn phòng Cục